شرکت ایوان عایق پارسه

(اولین نماینده رسمی دلتا ایده آل گروپ در ایران)​

شرکت ایوان عایق پارسه با هدف صنعتی سازی پدروپانل (دیوارهای جداکننده عایق و سبک پیش ساخته) تأسیس گردید.

ویژگی های مطلوب پدروپانل، تولید انبوه و صنعتی آنرا اجتناب ناپذیر می نمود. بر این اساس بومی سازی و انطباق آن با آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان کشور جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون در حال ساخت و نصب ماشین آلات و انتقال فن آوری به کشور عزیزمان هستیم.